sobota, 1 grudnia 2012

SN podjął uchwałę w sprawie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym

Sąd Najwyższy orzekł, że "Osobą pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu jest osoba, którą ze zmarłym najemcą łączyła więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza, nawet jeśli jest to osoba tej samej płci." Taka wykładnia jest wiążąca dla sądów w Polsce.


źródło

NSA: dzieci jednopłciowego małżeństwa powinny mieć potwierdzone obywatelstwo polskie

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie ma miejsca na dyskryminację dzieci wychowywanych w małżeństwie jednopłciowym, w którym jedny...