czwartek, 7 listopada 2013

Orzeczenie: Vallianatos i Inni przeciwko Grecji

7 listopada 2013 Wielka Izba ETPCz wydała wyrok w sprawie Vallianatos i Inni przeciwko Grecji wskazując, większością 16 do 1 głosów, że Grecja uniemożliwiając zawarcie związku cywilnego osobom tej samej płci naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Sprawa dotyczy odmiennego traktowania par jednopłciowych w kontekście instytucjonalizacji związków osób tej samej płci. W Grecji w listopadzie 2008 r. weszła w życie ustawa regulująca „związki cywilne”, zastrzegająca możliwość wstąpienia w taki związek tylko dla osób różnej płci.
źródło

NSA: dzieci jednopłciowego małżeństwa powinny mieć potwierdzone obywatelstwo polskie

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie ma miejsca na dyskryminację dzieci wychowywanych w małżeństwie jednopłciowym, w którym jedny...